Fotovoltaica

E.nova Enerxía ofrécelles aos seus clientes a oportunidade de produciren a súa propia enerxía de forma limpa e renovábel, obtendo un importante rendemento económico.

Para isto ofrece as tres seguintes posibilidades á hora de promover plantas de xeración eléctrica para autoconsumo:

Venda directa

O cliente realiza o investimento e amortiza a planta co aforro obtido polo autoconsumo.

Renting financeiro

O cliente paga durante un período determinado unha cota financeira que se compensa co aforro obtido polo autoconsumo. Vencido o prazo de arrendamento, o cliente pode quedar coa planta.

PPA

E.nova Enerxía realiza o investimento e cobra ao cliente pola enerxía consumida da planta a un prezo por baixo do de comercialización da electricidade.

O cliente aforra dende o momento inicial grazas a unha mellora no prezo da enerxía e vencido o prazo do PPA pode quedar coa planta.

autoconsumo-renovable-img

MAPA PROXECTOS

Filter
Reset

Proxectos autoconsumo

Proxectos ppa-on site

Proxectos xeración

A enerxía intelixente