Electricidade verde

Enerxía a prezo de custo

E.nova Enerxía actúa como representante directo dos clientes no mercado eléctrico, garantindo ás empresas un maior potencial
de aforro a través dos prezos máis baixos, similares aos que desfrutan os moi grandes consumidores.

O consumidor paga exactamente o custo real da enerxía, xunto a unha marxe operativa, transparente e estipulada por contrato.
E.nova Enerxía dálle a posibilidade a cada cliente de solicitar previa e expresamente a súa vontade de recibir só enerxía 100% renovábel.  Neses casos en que o cliente así o pida, contarase con certificado de orixe renovábel expedido pola CNM.

Z

E.nova Zero

Marxe operativa fixa.

I

E.nova Index

Marxe operativa proporcional ao consumo.

Por que elixir a electricidade E.nova Enerxía?

E.nova Energía ten a misión de acompañar ás mellores organizacións, baixo unha atención innovadora, sólida e especializada, na busca de solucións adecuadas ás súas necesidades enerxéticas.

tranquilidad

Tranquilidade

Os nosos clientes pagan sempre o prezo máis baixo na súa factura.

seguridad

Seguridade

Garantimos o aforro o primeiro ano.

ahorro-por-que-elegir

Aforro

A tarifa indexada é máis barata que calquera tarifa fixa equivalente.

flexibildad

Flexibilidade

A nosa tarifa indexada non ten permanencia.

transparencia

Transparencia

A marxe de xestión está estipulada por contrato e o consumidor pode coñecela en cada factura.

Ademais incluído ao contratar sen custo adicional...

optimizacion-potencia

Optimización de Potencia

perfil-consumo

Estudo do Perfil de Consumo

atencion-directa

Atención directa e gratuita

optimizacion-tarifa

Optimización de Tarifa

cambio-compania

Cambio de compañía automático

contrato-sin-permanencia

Contrato sen permanencia