Servizos enerxéticos

E.nova Enerxía ten o obxectivo de ser o partner enerxético das mellores organizacións, así ofrece a cada cliente os servizos enerxéticos que mellor se adapten ás súas necesidades.

servicios-energeticos-img

SERVIZOS ENERXÉTICOS E.nova Energía

Cada actividade require servizos enerxéticos especializados e unha tarifa eléctrica á medida.
Atopa a túa connosco.

optimizacion-de-tarifas

Optimización de tarifas

Optimizamos a tarifa de acceso e a potencia contratada segundo o perfil de consumo de cada cliente. Tamén detectamos posibles aforros en enerxía reactiva.

verificacion-de-la-factura

Verificación da factura

Evitamos erros relacionados coas medicións de enerxía e facturación, asegurando que o que o cliente non consume nunca se cobra.

monitorizacion

Monitorización

Ofrecemos a monitorización de consumos para detectar comportamentos e perfís de consumo que se poden corrixir para un maior aforro enerxético.

auditorias-y-consultoria

Auditorías e consultoría

Ofrecemos aos nosos clientes a posibilidade de realizar auditorías enerxéticas.

eficiencia-energetica

Eficiencia enerxética

Ofrecemos aos nosos clientes a instalación de sistemas que lles permitan mellorar a súa eficiencia enerxética, podéndoos financiar. Desde bancos de condensadores ata iluminación LED ou modificacións nas instalacións eléctricas.

A enerxía intelixente