La transparencia com a senyal d’identitat

A cada una de les factures emeses, E.NOVA ENERGIA informa als seus clients sobre els aspectes fonamentals de l’energia que consumeixen.

L'origen de l'energia

De quines fonts prové l’energia en el moment en el que el client consumeix l’electricitat a la seva empresa.

El destí de cada un dels components del preu que se li aplica a la energia

És a dir, la quantitat que es paga a cada entitat participant del sistema elèctric per l’energia consumida.

A part d’això, i per a anar més enllà en referència a la transparència de la factura elèctrica, E.NOVA ENERGIA ofereix als seus clients la possibilitat de validar la factura, amb l’objectiu d’assegurar als clients que únicament es factura el que correspon.

En el cas dels clients amb tarifa INDEX, el client pot conèixer a cada factura quina és la part corresponent als honoraris de gestió de E.NOVA ENERGIA, el marge comercial.

Per últim, també en el cas de tarifa indexada, E.NOVA ENERGIA garanteix per contracte un estudi d’estalvi garantit per a cada client. D’aquesta forma es demostra l’estalvi obtingut durant el primer any amb E.NOVA ENERGIA respecte l’any anterior; en el cas de no haver estat beneficiós per el client es retorna a la següent factura la diferencia pagada de més.