Termes i condicions

DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure d’ informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic i les novetats introduïdes pel Reglament UE 2016/679 a continuació es reflecteixen les següents dades:

L’empresa titular del domini web és INICIATIVA E.NOVA, S.L., amb domicili a aquests efectes en Rúa Galeras nº13, Planta 1, oficina 5, Santiago de Compostela 15705, amb C.I.F: B70412473, i correu electrònic de contacte: info@enova-enerxia.com.

PROTECCIÓ DE DADES

INICIATIVA E.NOVA, S.L., d’ara endavant E.NOVA ENERGIA compleix amb les directrius de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reglament Europeu de Protecció de Dades i normativa vigent. Així mateix vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per a això, al costat de cada formulari de recapto de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pugui sol·licitar a E.NOVA ENERGIA, de fer saber a l’usuari de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació del tractament i oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si és el cas.

Així mateix, E.NOVA ENERGIA informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment exprés al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment, ús de galetes i del fitxer d’activitat. El prestador pel seu propi compte o la d’un tercer contractat per a la prestació de serveis de mesura, poden utilitzar cookies quan un usuari navega pel lloc web. Les cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d’un servidor web amb la finalitat de registrar les activitats de l’usuari durant el seu temps de navegació. Les cookies utilitzades pel lloc web s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si mateixes les dades personals de l’usuari. Mitjançant l’ús de les cookies és possible que el servidor on es troba la web, reconegui el navegador web utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés als usuaris que s’hagin registrat prèviament, accedir a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar en cada visita. S’utilitzen també per mesurar l’audiència i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i nombre d’entrades. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al seu equip. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació. Per utilitzar el lloc web, no resulta necessari que l’usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades pel lloc web, o el tercer que actuï en nom seu, sense perjudici que sigui necessari que l’usuari iniciï una sessió com a tal en cadascun dels serveis la prestació requereixi el previ registre o ‘login’. Les cookies utilitzades en aquest lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior. En cap cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.

DIRECCIONS IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als serveis web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

SEGURETAT

El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades a la indústria, com ara tallafocs, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objecte d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per aconseguir aquests fins, l’usuari/client accepta expressament que el prestador obtingui dades per a efectes de la corresponent autenticació dels controls d’accés.

PRIVACITAT DE MENORS D’EDAT

Seguint les instruccions de l’AEPD, els menors de 14 anys no hauran de cedir les seves dades personals a E.NOVA ENERGIA, sense el previ consentiment dels seus pares o tutors. Amb la publicació del RGPD, es preveu la determinació de l’edat per consentir la cessió de dades personals entre els 16 i 13 anys, qüestió que en l’actualitat es troba per definir.

En cas que E.NOVA ENERGIA detecti usuaris a la web que poguessin ser menors de 14 anys, es reserva el dret a sol·licitar-li una còpia del seu DNI, o, si escau, l’autorització dels seus pares o tutors, causant la seva baixa en cas de no acreditar el compliment d’aquest requisit o manca de resposta.

DRETS DELS CIUTADANS

En tot moment l’usuari web podrà modificar les seves preferències d’enviaments comercials, així com exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació del tractament i oposició previstos en Reglament UE 2016/679, mitjançant una comunicació escrita dirigida a INICIATIVA E. NOVA, SL, a l’adreça postal de C / República Checa 40, CP 15707 Santiago de Compostel·la o via e-mail dirigit a info@enova-enerxia.com. En tots dos casos, l’usuari haurà d’acompanyar una còpia del seu DNI, passaport o similar a l’efecte de la seva correcta identificació.

També, pot fer servir els models i formularis que per a l’exercici d’aquests drets posa a la seva disposició el portal de l’AEPD.

I, si no desitja rebre comunicacions per correu electrònic pot exercir el seu dret de supressió i oposició sol·licitant la seva baixa igualment per correu ordinari o electrònic, a més de a través de l’enllaç que tindrà en cada correu electrònic que rebi de E.NOVA ENERGIA.

CESSIONS DE DADES

E.NOVA ENERGIA informa als usuaris del web que les seves dades personals no seran cedides a terceres persones o organitzacions excepte quan la cessió de dades aquest emparada en una obligació legal o quan la prestació del servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb proveïdors de serveis encarregats del tractament. En aquest últim cas, només es durà a terme la cessió de dades al tercer quan E.NOVA ENERGIA disposi del consentiment exprés de l’usuari i mantingui una relació contractual amb l’encarregat del tractament que en garanteixi la confidencialitat i compliment.

E.NOVA ENERGIA prohibeix expressament a l’usuari del web compartir, facilitar o cedir dades de tercers, que pogués obtenir del contacte, interacció o realització de navegació o consulta a través d’aquesta web, excepte si pogués acreditar l’expressa autorització de l’usuari les dades pretén cedir.

Recordem als usuaris del web que DADES també engloba arxius d’imatge de persones. La imatge personal és una dada protegit per la normativa (Article 5.1 del Reglament de desenvolupament de la LOPD). Per tant, ningú podrà utilitzar-la sense el consentiment exprés de la persona que apareix en ella.