Aerotermia

E.nova Enerxía ofereix solucions d’aerotèrmia destinades a explotacions ramaderes i industrials per a una producció de calor més sostenible i eficient.

En combinar-la amb l’autoconsum, amb una planta fotovoltaica per a la producció de l’energia elèctrica que necessita la bomba de calor, amplifiquem la reducció dels costos energètics respectant pel mediambient.

Què és l'AEROTERMIA?

L’aerotèrmia és una font renovable que mitjançant una bomba de calor aconsegueix aprofitar la temperatura de l’aire per a la generació d’energia tèrmica destinada a calefacció i escalfament d’aigua per a processos domèstics i industrials.

Té uns nivells d’eficiència molt elevats. En cas d’usos domèstics, al voltant del 400%; permetent l’obtenció de 4 o 5kW tèrmics per cada kW elèctric emprat i una temperatura de l’aigua entre 50 i 70ºC.

Pel que fa a usos industrials, hi ha màquines aerotèrmiques amb una eficiència de fins al 300%, que poden aconseguir temperatures de fins a 75 o 85ºC.

AVANTATGES DE L'AEROTÈRMIA

EFICIÈNCIA

Producció més eficient i reducció de costos energètics

NO ESTACIONÀRIA

En funcionament les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any

INDEPENDENT

No depèn de les condicions del lloc

ABSÈNCIA DE COMBUSTIÓ

Més segura que altres fonts tradicionals

RÀPIDA I FÀCIL

Instal·lació i manteniment senzills

INFORMA'T SOBRE EL SECTOR DE L'ENERGIA

Últimes novetats sobre el sector energètic