Els tipus de bombetes i les seves característiques

Quines són les bombetes que hem de comprar? Segurament sigui una pregunta que es fa molta gent. Per obtenir una resposta clara i decidir per nosaltres mateixos, l’ideal és conèixer els diferents tipus que hi ha de bombetes.

Les bombetes “incandescents” són les més comunes. Tenen al seu favor, que són les més barates del mercat, però són les que tenen una vida útil menor (unes 1.200 hores) i provoquen un alt consum. A l’estar compostes de tungstè i mercuri, fa que siguin les menys respectuoses amb el medi ambient.

Una de les classes més populars en l’actualitat són les bombetes LED (light emitting diode). És una opció ecològica. El seu ús provoca menys emissions de CO2. Redueix el consum en un 80% amb respecte a les incandescents. Té una gran durabilitat (entre 50.000 i 100.000 hores). Per contra, la part negativa és el preu, que supera totes les altres alternatives.

Les nomenades bombetes de “baix consum” o “fluocompactas” consumeixen molt menys energia que les incandescents i poden arribar a les 15.000 hores de durada. No són aconsellables per a les zones de pas, ja que funcionen com els tubs fluorescents i triguen un temps a arribar a la seva màxima intensitat.

També tenim les bombetes “halògenes” que es caracteritzen per la seva important intensitat lluminosa, sent ideals per als espais exteriors. Emeten només llum blanca i pateixen un escalfament excessiu del vidre. Poden arribar a les 3.000 hores d’hores d’activitat. Consumeixen menys que les “incandescents” però més que les fluocompactes o LED.